arrow_drop_up arrow_drop_down

Alle vrouwen komen in de overgang

1/3 van de werkende vrouwen valt uit vanwege de overgang

Hoeveel zijn dat er in jouw organisatie?

FOOD FOR THOUGHT!

En.......hoeveel zijn dat er?

De overgang is momenteel een hot item. En gelukkig maar! Elke vrouw komt namelijk in de overgang en 1/3 van de werkende vrouwen valt uit......dat zijn er nogal wat! Veel werkgevers gaan er van uit dat het bij hen zo'n vaart niet loopt, maar het probleem zit erin dat vrouwen zich niet ziek melden met de klacht "ik zit in de overgang". Vaak is er bij de (bedrijfs-) artsen ook te weinig over bekend en hierdoor wordt er dan niet de juiste diagnoses gesteld. Veel vrouwen krijgen de diagnose depressie of burn-out. Maar dat klopt lang niet altijd. Op die manier komen vrouwen in een lang traject terecht waarbij geen aandacht wordt gegeven aan de juiste oplossingen. En dat kost de organisatie een hoop: de werkneemster in kwestie is een tijd uit de running waardoor haar kennis niet benut kan worden, er moet wellicht extra personeel worden ingehuurd of de andere collega's moeten een tandje of twee bij zetten. Het is iets wat, in mijn optiek, eenvoudig ondervangen kan worden.

Vrouwen die langdurig uitvallen kosten de organisatie een hoop geld. Ga eens na: 

* Hoeveel vrouwen werken er in de organisatie?

*Hoeveel daarvan zijn boven de 40 jaar?

*Hoeveel daarvan zijn kortdurend ziek?

*Hoeveel daarvan zijn langdurig ziek?

*Wat kost dat de organisatie per jaar?

*hoe zou het zijn als dat getal omlaag kan?


Wat ik te bieden heb:

*Informatiebijeenkomsten voor werkneemsters (max 25 per keer)

Hierin krijgen ze kennis en inzicht in wat de overgang is en hoe het bij hen werkt


*Informatiebijeenkomsten voor leidinggevenden

Hierin krijgen ze inzicht in de signalen, hoe te reageren, plan van aanpak


*Bijeenkomsten voor werkneemsters "Overgangscafé"

Hier kunnen werkneemsters met elkaar uitwisselen, sparren en leren van elkaar hoe er mee om te gaan


*Training "de overgang en werk; hoe doe je dat" voor werkneemsters (max 8 per groep)

In 3 sessies van anderhalf uur leren de werkneemsters hoe ze, tijdens de overgang, op hun werk het best kunnen functioneren, hoe ze dat regelen, enz. 


*Waar nodig doorverwijzing naar overgangsverpleegkundige voor individuele fysieke oplossingen

Dit gaat via hun eigen verzekering, mits aanvullend verzekerd. 


In een ideale wereld:

Neemt de werkgever de overgang serieus en zorgt voor een preventief plan. Daardoor weet de werkneemster wat de overgang inhoudt, ze weet hoe het bij haar werkt en hoe ze zo soepel mogelijk door deze fase komt. De leidinggevende weet wat de overgang is en welke signalen er zijn; hij of zij weet hoe het gesprek te openen en kan in overleg met de werkneemster zorgen dat de uitval tot een minimum beperkt wordt. In de ideale wereld vallen veel minder werkneemsters uit door de overgang, is de overgang geen taboe meer en kunnen werkneemsters er open over praten met hun collega's en leidinggevenden.

Wil je jouw werkneemsters ook behouden op de werkvloer?

De resultaten die te behalen zijn:

  • De werkneemsters hebben inzicht in de effecten van de overgang op henzelf, de ander en de werkvloer
  • De leidinggevenden herkennen de signalen en weten wat ze de werkneemsters kunnen bieden
  • Er is in de organisatie meer openheid over de overgang
  • Hierdoor is er ruimte voor overleg en is er wederzijds begrip 
  • De werkneemster werkt hierdoor prettiger en zal soepeler door deze fase gaan
  • Er is minder ziekteverzuim door de overgang

Ik heb recente opdrachten gedaan bij de Nederlandse Bank, het UWV in Alkmaar en bij kleinere bedrijven. Wil jij ook een organisatie waar het verzuim door de overgang tot een minimum beperkt wordt? Stuur mij dan een bericht of bel me; dan maken we afspraak om de zaken te bespreken. 

Deelnemers over mij

De bijeenkomsten hebben mij veel informatie gegeven. Ik weet nu wat ik zelf kan doen in deze bijzondere fase

Evelien

Voor een korte workshop geeft dit heel veel inzicht in de overgang. Ik heb nu handvatten waar ik mee verder kan.

Monique

Ik vind Karina een  goede trainster: duidelijk, concreet, openhartig, geinteresseerd en vertrouwd.

José